Verokorttimuutokseen tarvittavat tiedot

Mitä tietoja tarvitset uutta verokorttia varten?

Tule käymään tai kysy neuvoa p. 0600-18376 VeroAvusta!

Jos sinulla on verkkopankkitunnukset (tarvitaan tunnistamista varten), voimme tulostaa verokortin useimmassa tapauksessa jo odottaessa.

LUE TÄMÄ:

Uutta verokorttia varten tarvitaan paljon tietoa. 

Ilmoita verokorttia varten tiedot, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin kalenterivuoden toteutuvia tulojasi ja vähennyksiäsi. Tiedot vaikuttavat veroprosenttiin sekä verotuksen lopputulokseen.

Arvioi koko kalenterivuoden tulot.

Arvioi erilaiset tulot (palkkatulot, sivutulot, etuudet) erikseen. Kunkin tulon määrä merkitään omaan kohtaansa hakemuksessa. Etuuksia ovat esimerkiksi työttömyys- ja äitiyspäivärahat sekä kotihoidontuki.

Muista lisätä palkkatuloihin myös luontoisedut ja lomaraha. Luontoisetuja ovat esimerkiksi auto-, puhelin- ja asuntoetu. Luontoisetujen raha-arvot näet palkkakuitistasi tai tiedotteesta Verohallinnon päätös vuodelta kyseiseltä vuodelta toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista. Lomarahan määrä on noin puolet yhden kuukauden palkasta.

Selvitä, paljonko olet saanut tuloja tähän mennessä.

Selvitä, minkä verran tuloja olet saanut alkuvuonna eli 1.1. alkaen (bruttona eli ennen ennakonpidätystä). Löydät tiedon viimeisimmästä palkkakuitistasi. Jos sinulla on useita työpaikkoja, selvitä niistä kaikista saamiesi tulojen yhteismäärä.

Selvitä kalenterivuoden aikana saamasi muut tulot, esimerkiksi työttömyyspäivärahat, kotihoidontuki ja äitiys- tai vanhempainpäiväraha. Muista myös opintoraha. Löydät määrät maksajan (esimerkiksi Kelan) lähettämistä tositteista.

Laske palkat ja etuudet erikseen.

Tarkista, paljonko sinulta on jo peritty veroa.

Selvitä, paljonko sinulta on alkuvuoden aikana peritty veroa palkasta ja muista tuloista. Näet sen viimeisimmästä palkkakuitistasi tai muusta maksajalta saamastasi tositteesta.

Arvioi vuoden aikana kertyvät vähennykset.

Yleisimpiä vähennyksiä ovat asunto- ja opintolainan korot, asunnon ja työpaikan väliset matkakulut sekä ammattijärjestöjen ja työttömyyskassojen jäsenmaksut.

Selvitä matkakuluja varten, voisitko käyttää työmatkoihin joukkoliikennettä ja mikä olisi halvimman lipun hinta.

Jos olet ottanut esimerkiksi uutta asunto- tai opintolainaa, arvioi, kuinka paljon korkoja maksat vuoden aikana. Tiedon saat verkkopankistasi, pankin korkoarviotodistuksesta tai tiedustelemalla pankistasi.

Ammattijärjestöjen ja työttömyyskassojen jäsenmaksun määrän näet viimeisimmästä palkkakuitistasi, jos työnantajasi perii maksun suoraan palkastasi. Arvioi koko vuoden määrä.

Tule käymään tai kysy neuvoa p. 0600-18376 VeroAvusta!