Etsitään yhdessä vastaus verottajalle!

Y-tunnus: 2404990-9

Tervetuloa kotisivullemme

0600 18376,

kun tarvitset apua verotus yms. asioissa. Voit soittaa myös iltaisin! Vastaan mahdollisuuksien mukaan.

Tervetuloa kotisivullemme

VeroApu tarjoaa veroneuvontaa henkilöasiakkaille 48 vuoden kokemuksella:      

Toimisto on auki Virtain kaupungintalolla maanantaina ja tiistainaklo 9.15 - 14.00   

Veroneuvontaa yms. verotukseen liittyvää:

Hoidamme mm.
- perunkirjoitukset
- vastineet
- oikaisuvaatimukset
- valitukset
- testamentit
- edunvalvontavaltakirjat

- muut verotukseen liittyvät toimeksiannot sopimuksen mukaan  

      
- henkilökohtaisella käynnillä toimistossa tai puhelimella
   
     

OTA YHTEYTTÄ, ETSITÄÄN RATKAISU YHDESSÄ!
Veroneuvontaa myös p. 0600-18376
Numeroon vastataan mahdollisuuksien mukaan myös iltaisin!

Veroneuvonnan lisäksi studiopalveluja:

Älä ystäväin oottamaan jää!
On tullut aika sun laulujes soida,
ei huominen tuo enempää.
On huomenna kenties jo myöhäistä,
niin sääli sun laulujas unhoittuneita!
Sä lauseet tärkeimmät voit unohtaa,
ne laulusi kertoa saa.

Tule studioon, niin laitetaan laulusi levylle!    
 

Mieltä askarruttavaa seuraavassa

Valitusaika lyheni

Muutoksenhakuaika lyhentyi vuonna 2017 viidestä vuodesta kolmeen. Niinpä vuosi 2017 vanhenee nopeammin kuin vuodet 2015 ja 2016.

Valitusajan laskeminen muuttui samalla, joten tosiasiassa valitusaika lyheni kahden vuoden asemesta kolme vuotta.

Uudessa systeemissä kolmen vuoden valitusaika lasketaan verovuotta seuraavan vuoden alusta. Vanhassa systeemissä, joka koskee edelleen vuosia 2015–2016, viiden vuoden valitusaika lasketaan vasta verotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta. Verotuksen toimittamisvuosi on verovuotta seuraava vuosi.

Kysymyksiä ja vastauksia:

 (katso myös

Verotetaanko pellon myynnissä luovutusvoitosta?

K: Olen myynyt isältäni lahjaksi saamani pellon (noin 2 ha) veljelleni. Joudunko maksamaan myyntivoittoveron, joka tässä tapauksessa laskettaisiin 40 %:n hankintameno-olettaman mukaan (olen omistanut pellon yli 10 vuotta)? Olen kuullut, että pellon myynti sisarusten välillä olisi verovapaata.

V: Myynti on verovapaa, jos olet harjoittanut pellolla maataloutta.

Myynti ei veroteta silloin, kun luovutat harjoittamaasi maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta lähiomaiselle eli tässä tapauksessa veljellesi ja kun omaisuus on ollut sinun tai sen, jolta olet omaisuuden vastikkeettomasti saanut, omistuksessa yhteensä yli 10 vuoden ajan.

Korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt lisäksi ratkaisussaan KHO:2010:25, että lain säännös ei edellytä, että luovuttajan olisi harjoitettava aktiivisesti maataloutta juuri ennen luovutusta, jotta luovutus olisi verovapaa pellon osalta.

Voinko vähentää luovutustappion puolison voitoista?

K: Olen myynyt arvopapereita. Voinko siirtää verotuksessa osakkeiden luovutuksesta syntyneen tappion vähennettäväksi puolison osakkeiden myynnistä saadusta voitosta?

V: Tappiota ei voi vähentää puolison verotuksessa. Luovutustappiot vahvistetaan ja vähennetään verovelvollisella henkilökohtaisesti, eikä niiden osalta ole säädetty mitään puolisoita koskevia erityissäännöksiä.

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy, eikä sitä oteta huomioon pääomatulojen alijäämää vahvistettaessa.

Saako lumitöistä kotitalousvähennyksen?

Lumenauraus asunnon piha-alueella on tavanomaista kotitaloustyötä, josta saa kotitalousvähennyksen. Oikeus kotitalousvähennykseen säilyy, vaikka auraustyö on tehty koneella. Myös konetyön osuus oikeuttaa vähennykseen, jos kotitaloustyön vähennysedellytykset ovat muutoin kunnossa.

Muista myös, että työn tehneen yrityksen tulee olla ennakkoperintärekisterissä sopimuksentekohetkellä. Jos työ perustuu yli vuoden kestävään toimeksiantosuhteeseen, on rekisteröinti tarkistettava vähintään kerran vuodessa.

Olenko vastuussa vainajan veloista?

Jos vainajalta jää velkoja, maksamattomia laskuja yms. eikä hänellä ole varoja kuollessaan, mikä on kuolinpesän osakkaan vastuu tässä tapauksessa?

Tällöinkin tulee  tehdä asianmukainen perukirja laissa säädetyssä kolmen kuukauden ajassa kuolinpäivästä ja toimittaa se verotoimistoon.

Marraskuun 2004 alusta tuli voimaan perintökaaren muutos kuolinpesän osakkaan velkavastuusta. Tällöin kuolinpesän osakkaiden velkavastuusta pääsääntöisesti luovuttiin. Osakkaan vastuu vainajan veloista rajoitettiin yleensä vain vainajalta jääneeseen omaisuuteen.

Perintökaaren mukaan perunkirjoitusvelvollinen osakas vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta vain, jos hän laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajassa. Sama vastuu on osakkaalla, joka perunkirjoituksessa tai vahvistaessaan valalla perukirjan vaarantaa velkojan oikeutta antamalla vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan.
12.9.2011/VeroApu

Milloin vero luovutusvoitosta maksetaan?

Jos luovutusvoitto on saatu esim. vuonna 2011, veron maksu hoidetaan seuraavasti:

Luovutusvoiton vero maksetaan jäännösverona kahdessa erässä viimeistään 2012 joulukuussa ja helmikuussa 2013.

Sen voi maksaa myös vapaaehtoisena ennakontäydennysmaksuna syyskuun 2012 loppuun mennessä. Jos ennakontäydennysmaksu maksetaan viimeistään 31.1.2012, vältytään kokonaan jäännösveron korolta.

Jäännösveron korko on Suomen Pankin kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden vahvistama viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä, kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Jos jäännösveron määrä ylittää 10 000 euroa, on korko Suomen Pankin vahvistama viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä. Verovuoden 2010 osalta nämä korot ovat 0,5 ja 3 %. Lasketusta jäännösveron korosta vähennetään 20 euroa, enintään koron määrä.

Ilmoitus luovutusvoitosta (lomake 9) on annettava vuoden 2011 esitäytetyn veroilmoituksen kanssa, eli toukokuussa 2012. Jos verottaja kuitenkin muistaa ennakkoveron määräämistä koskevalla tiedustelulla ja 9 lomakkeen täyttöpyynnöllä jo vuoden 2011 puolella, on luovutusvoiton määrä selvitettävä määräaikaan mennessä ja vero maksettava verottajan määräämään eräpäivään mennessä. Tällöin ei enää erikseen tarvitse antaa toukokuussa 2012 lomaketta 9, koska verottaja on jo lisännyt luovutusvoiton valmiiksi esitäytetylle veroilmoitukselle. Tämä on kuitenkin syytä tarkistaa huolellisesti.
12.9.2011/VeroApu

Pitääkö perintöasunnon myyntivoitosta maksaa veroa?

Väärä käsitys on, että perintöasunnon myyntivoitosta ei tarvitsisi maksaa veroa, jos perinnönsaajat pitävät asuntoa nimissään yhden vuoden ennen myyntiä.

Tämä ei pidä paikkaansa. Perintöjen sijasta lahjaksi saatua omaisuutta koskee kyllä niin sanottu yhden vuoden sääntö, mutta sekään ei takaa, että myynnistä ei tarvitsisi ollenkaan maksaa myyntivoiton veroa. Sääntö takaa vain sen, että lahjan saaja saa omaisuutta edelleen myytäessä käyttää hankintamenonaan lahjan lahjaverotusarvoa. Tuloverolain mukaan lahjan saajan hankintamenona käytetään lahjoittajan hankintamenoa, jos lahjan saaja luovuttaa saamansa omaisuuden ennen kuin lahjoituksesta on kulunut yksi vuosi.
12.9.2011/VeroApu